התהליך במודל מנהלת

בדיקת התכנות בסיסית + יצירת חזון

כנס דיירים

מינוי נציגות דיירים

מינוי מנהל הפרויקט, משרד אדריכילים משרד עו"ד לתקופה מוגבלת ומוסכמת

קידום הפרויקט במישור התכנוני

הכנת מכרז ליזמים מטעם הדיירים

מכרז יזמים (הזמנה להציע הצעות ביחס למכרז)

בחירת יזם ע"י הדיירים – נציגות הדיירים בוחרת בהצעה הראויה ביותר

חתימה על הסכם עם היזם הנבחר בליווינו ובליווי עורך הדין

עריכה והגשת תב"ע חדשה למתחם

קבלת היתר

מעבר הדיירים לדירות שכורות

הריסת בניינים ישנים

הקמת בניינים חדשים ופיתוח המתחם

סיום הפרויקט – מסירת הדירות החדשות! (מפתח)

בדיקת התכנות בסיסית + יצירת חזון

כנס דיירים

מינוי נציגות דיירים

מינוי מנהל הפרויקט, משרד אדריכילים משרד עו"ד לתקופה מוגבלת ומוסכמת

קידום הפרויקט במישור התכנוני

הכנת מכרז ליזמים מטעם הדיירים

מכרז יזמים (הזמנה להציע הצעות ביחס למכרז)

בחירת יזם ע"י הדיירים – נציגות הדיירים בוחרת בהצעה הראויה ביותר

חתימה על הסכם עם היזם הנבחר בליווינו ובליווי עורך הדין

עריכה והגשת תב"ע חדשה למתחם

קבלת היתר

מעבר הדיירים לדירות שכורות

הריסת בניינים ישנים

הקמת בניינים חדשים ופיתוח המתחם

סיום הפרויקט – מסירת הדירות החדשות! (מפתח)

צור קשר

פרטי התקשרות

טל':  077-4423907 |  אימייל:  info@ipb.co.il   |  ת.ד. 369 הרצליה 4610301

צור קשר

פרטי התקשרות

טל':  077-4423907 |  אימייל:  info@ipb.co.il   |  ת.ד. 369 הרצליה 4610301